Dart语言学习( 五) Dart Bool类型

Dart语言学习( 五) Dart Bool类型

Dart Bool类型和其他语言类似,比较简单

其特点有:

1.使用 bool 表示布尔类型

2.布尔值只有 true 和 false

3.布尔类型bool默认值是null

  bool isTrue = true;
  bool isFalse = false;
  bool defaultBool ;
  print(isTrue);
  print(isFalse);
  print(defaultBool);
  print("Hello".isEmpty);

 

输出如下:

true
false
null
false