linux服务器安装node

linux服务器安装node

  1. 全局配置
//node
ln -s /node-v8.9.3-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
//npm
ln -s /node-v8.9.3-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm

//ln -s 后边的第一部分是你的node文件夹在服务器中的位置
//第二部分为在/usr/local/bin/下建立软连接
//做完这一步就可以全局使用了
  1. 验证安装成功与否
node -v

npm -v