Python字节单位转换实例

我就废话不多说了,直接上代码!

from enum import Enum
 
class Values():
 values={"B":1}
 @staticmethod
 def getValues():
  if len(Values.values)<=1:
   kbunits=["KB","MB","GB","TB","PB","EB","ZB","YB","BB","NB","DB"]
   kibunits=["KiBi","MiB","GiB","TiB","PiB","EiB","ZiB","YiB","BiB","NiB","DiB"]
   for index,unit in enumerate(kibunits):
    Values.values[unit]=1<<(index+1)*10
   for index,unit in enumerate(kbunits):
    Values.values[unit]=10**((index+1)*3)
  return Values.values
 @staticmethod
 def get(key):
  return Values.getValues().get(key)
 
class Units(Enum):
 
 def __new__(cls,name):
  obj = object.__new__(cls)
  print (name)
  obj._value_=Values.get(name)
  return obj
 B=("B")
 KB=("KB")
 KiB=("KiBi")
 MB=("MB")
 MiB=("MiB")
 GB=("GB")
 GiB=("GiB")
 TB=("TB")
 TiB=("TiB")
 PB=("PB")
 PiB=("PiB")
 EB=("EB")
 EiB=("EiB")
 ZB=("ZB")
 ZiB=("ZiB")
 YB=("YB")
 YiB=("YiB")
 BB=("BB")
 BiB=("BiB")
 NB=("NB")
 NiB=("NiB")
 DB=("DB")
 DiB=("DiB")
 
class ByteUnitConversionUtil():
 __defaultformat="%.5f"
 @staticmethod
 def convert(value,unit=Units.B,format=__defaultformat):
  if(unit==Units.B):
   return str(value).split(".",2)[0]+unit.name
  else:
   return (format % (value/unit.value))+unit.name
  
if __name__=="__main__":
 print(ByteUnitConversionUtil.convert(12313213453,Units.KiB,"%.2f"))

以上这篇Python字节单位转换实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持云海天教程。