go语法格式(对于初学者提供记忆)

变量格式: var identifier type | var identifier, identifier type 举例: tips: 全局变量声明后可以不使用,局部变量声明不适用会报错

var t int,
var t int = 2,
var t, d int = 2, 2,
var t = 10,
t := 10 或者 t, d := 2, 2 //只能在函数体内声明
var ( //一般声明全局变量方式
  t int
  d int
)

常量格式: tips: const 声明的常量可以不使用

const identifier [type] = value,
const identifier,identifier [type] = value, value,
const (
  Unknown = 0
  Female = 1
  Male = 2
)

举例:

const A int = 2,
const A B int = 2, 2
const (
  a = 2
  b
  c
)

指针:

var ptr *int